Fortnox

Våra redovisningskonsulter är experter på Fortnox

Med hjälp av Fortnox och Ekonomibolaget kan hela er ekonomistyrning skötas digitalt.

Exempel på områden där Fortnox kan digitalisera er ekonomistyrning
✓ Rapportering
✓ Attestflöden
✓ Hantering av leverantörsfakturor