Fortnox

 

Våra redovisningskonsulter är experter på Fortnox

Med hjälp av Fortnox och Ekonomibolaget kan hela er ekonomistyrning skötas digitalt.

Exempel på områden där Fortnox kan digitalisera er ekonomistyrning
✓ Fakturering
✓ Hantering av leverantörsfakturor 
✓ Attestflöden
✓ Rapportering
✓ Utläggsadministration
✓ Reseräkningar

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi tillsammans kan sätta upp kostnadseffektiva digitala flöden.