Budget och prognos

Budget och prognos

Att fastställa en budget har sina fördelar, men också sina brister. På Ekonomibolaget förespråkar vi att årsbudgeten kompletteras med rullande prognoser som löper över exempelvis 12 eller 18 månader – det gör uppföljningen lättare och ger en bättre koll över hur utvecklingen ser ut löpande.

Att sia i framtiden är inte bara svårt, det är många gånger nästintill omöjligt. Man kan såklart göra mer eller mindre kvalificerade gissningar om hur exempelvis försäljningen i ett företag kommer se ut för ett helt år framåt, men att pricka rätt är inte helt lätt: Det kan hända mycket under ett år som är svårt att förutse på förhand. Framtiden är helt enkelt många gånger för osäker för att man ska kunna planera och göra budget för ett helt år framåt som man ska luta sig mot under året.

Genom att komplettera den klassiska årsbudgeten med rullande prognoser som löper över exempelvis de kommande 12 månaderna får ni ett mer levande beslutsunderlag som alltid kommer vara mer uppdaterat med de senaste siffrorna, jämfört med en årsbudget. Med rullande prognoser följs utvecklingen upp naturligt varje månad, istället för varje kvartal eller kanske halvår som ofta är fallet med den traditionella årsbudgeten.

I en årsbudget sätter man inte sällan av och öronmärker pengar och resurser till olika delar av verksamheten som ska gälla för hela året. Men vad händer med budgeten om något ändras drastiskt under årets gång? En årsbudget kan i praktiken vara inaktuell efter bara någon månad. Och så som klimatet ser ut i många företag idag där förutsättningar kan ändras ganska snabbt, räcker det inte med att fatta beslut en gång per år – det måste man göra kontinuerligt, och då passar rullande prognoser bättre som uppföljningsunderlag.

Om ni använder er av rullande prognoser med kontinuerliga avstämningar i verksamheten blir ni mer flexibla och kommer på ett lättare sätt kunna hantera och bedöma verksamhetens utveckling. Det blir lättare att fördela resurserna efter där de behövs mest.

Fördelar med rullande prognoser
✓ AKTUELLT. Grundar sig i aktuella siffror som uppdateras löpande
✓ TIDSEFFEKTIVT. Istället för att lägga mycket tid på att göra en årsbudget, kan man sprida ut tiden över året med rullande prognoser
✓ OBEGRÄNSAT. Man blir mer flytande i sina uppföljningar och låser sig inte till ett kalenderår
✓ FLEXIBELT. Flexibiliteten ökar och det blir lättare att se var resurser kan behöva skjutas till eller minskas

Som kund hos oss på Ekonomibolaget hjälper vi er att upprätta budgetar och följer kontinuerligt upp resultaten – allt för att ni hela tiden ska ha så bra ekonomiska underlag som möjligt för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid.

 

Kontakta oss