Anlita en professionell, stöttande revisor till din verksamhet

Är du på jakt efter en kunnig och professionell revisor till ditt bolag? Våra revisorer har lång erfarenhet och djup kunskap inom de senaste standarderna och reglerna för att kunna säkerställa att gällande lagar och regler efterföljs. 

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan erbjuda dig och ditt bolag!

Kontakta oss

EB_19_2_24-98

Professionell revision av er företagsredovisning med vårt nätverk av revisorer


 

Hos Ekonomibolaget arbetar erfarna auktoriserade redovisningskonsulter, certifierade affärsrådgivare och CFOs.

Behöver ni en pålitlig och erfaren revisor för ert företag? Då har vi även ett nätverk av långa samarbeten. Vårt nätverk av skickliga revisorer har liksom våra konsulter en djup kunskap om de senaste revisionsreglerna och standarderna för att säkerställa att ert företag är i fullständig överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och regler.

Via vårt nätverk erbjuder vi därmed ett brett utbud av revisions- och konsulttjänster för företag i alla storlekar. Oavsett om ni behöver hjälp med årsredovisning, skatteplanering, internrevision eller andra relaterade frågor, har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras unika behov och förväntningar och skräddarsyr våra tjänster därefter. Vårt mål är att hjälpa ert företag att växa och lyckas genom att ge dig den rådgivning och support som ni behöver för att fatta välgrundade beslut.

Utöver våra revisions- och konsulttjänster kan vi också hjälpa er med relaterade frågor som bokföring, löneadministration och skatteförberedelser. Oavsett vad era behov är, kan vi hjälpa er att uppnå era mål.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra revisions- och konsulttjänster och hur vi kan hjälpa ditt företag att växa. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.