Din guide i att starta ett bolag

Går du runt i tankarna kring att starta eget bolag? Du är inte ensam. Under 2021 startades 78 960 företag i Sverige. Vi har stadigt legat på +70 000-nivån sedan 2010.

I denna guide leder vi er igenom processen, från idé till verklighet! Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig som är i startgroparna. 

Kontakta oss

EB_7_5_19-391-1

Allt du behöver veta om du ska starta eget bolag


 

Går du runt i tankarna kring att starta eget bolag? Du är inte ensam. Under 2021 startades 78 960 företag i Sverige. Vi har stadigt legat på +70 000-nivån sedan 2010. Men vägen till att starta eget företag är inte alltid lätt, i synnerhet för personer som inte har erfarenhet av företagsamhet sedan tidigare. Frågeställningarna är många och ju längre in i processen man går i, desto fler frågeställningar. AB eller enskild firma, kvartalsmoms eller årsmoms, vad de olika klausulerna i bolagsordningen innebär, prata med banken först eller Bolagsverket?

I denna guide leder vi er igenom processen; från idé till verkställighet. 

 

1. Affärsidé

Att starta bolag kan bli kostsamt och det är inte alltid utfallet blir densamma, eller i närheten, av det man tänkt sig. Därför är det smart att först fila ordentligt på sin affärsidé. Det är oftast här som idén konkretiseras och det är här du beskriver hur företaget gå med vinst. För visst ska ju företaget gå med vinst vid ett visst skede. En affärsidé kan förändras över tid och när man väl konkretiserar en idé så dyker andra tankar upp, bli därför inte förvånad om affärsidén ändras flertalet gånger fram och tillbaka.

 

2. Affärsplan

Det är i detta steg som affärsidén går in i ett skede där den utvecklas till en affärsplan som bland annat innehåller mål och vision för företaget, metoder som ska användas för att uppnå de målen och en tidsplan för att uppnå dessa mål. Affärsplanen är som en karta, eller en "road map", för företaget. Här kan en SWOT-analys upprättas. Den omfattar företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Det är viktigt att SWOT-analysen är objektivt genomförd då den också ska fungera som ett ramverk i företaget för att utnyttja interna styrkor för att vinna externa utmaningar. Det är ett smidigt och effektivt sätt för att kunna analysera vart bolaget står idag och hur det kan nå dess mål och vision. Utöver det nyttiga en affärsplan för med sig så kräver många banker, av naturliga skäl, en affärsplan så det kan vara en stor fördel att börjar fila på detta i ett tidigt skede i processen.

Läs mer om affärsplan 

 

3. Resultat- och likviditetsbudget

Många företagare väntar med att upprätta en sådan budget och missar fördelarna som den medför. Det är till nytta att man redan i steg 3 upprättar denna budget då det också är den som visar om affärsidén kan generera vinst, vilket kapitalbehov som kommer behövas, hur länge pengarna kommer räcka och mycket annat. Det är viktigt att beakta att en affärsidé kan ta lång tid från idé till vinstgenerering och av naturliga skäl kommer behöva en och annan investering. För att undvika att du som företagare hamnar i ett läge där bolaget hamnar på obestånd, efter att ha investerat en hel i verksamheten, så är det utav största vikt att en budget upprättas. På så sätt får du enklare uppfattning om tid/kapital och därigenom kan ta beslut kring om; kommer affärsidén hålla? Då kan du backa ett steg i processen och finjustera affärsplanen och genomförandet. På detta sätt blir affärsidén beprövad och därmed finjusteras den. Precis som affärsplanen så kräver många banker även en resultat- och likviditetsbudget. 

 

4. Bolagsform

När ovan bitar är klara är det dags att omvandla affärsidén till verkligt bolag. Här är det viktigt att jämföra de olika bolagsformer. Att besluta vilken du ska välja kan vara väldigt svårt, både för nya företagare, men även för företagare som haft lång erfarenhet. Enskild firma, AB, HB, KB? Skillnader, fördelar, nackdelar med respektive bolagsform är en djungel i sig och behandlas i ett annat blogginlägg. Det är viktigt att här bestämma sig vilken bolagsform man ska välja, då tillvägagångssättet i att starta bolag skiljer sig från bolagsform till annan. I denna guide utgår vi från ett AB.

Läs mer om fördelar och nackdelar med olika bolagsformer.

 

5. Lagerbolag eller Bolagsverket


Ett lagerbolag är ett helt vanligt aktiebolag som redan är bildat, färdigt och finns på lager. Skillnaden i att du köper ett lagerbolag än om du skulle starta det via Bolagsverket är tid. Via ett lagerbolag har du redan ett färdigt organisationsnummer och vissa leverantörer erbjuder idag "on-demand" med väldigt snabb leveranstid. Det passar bra om du är i färd med att överta en verksamhet och behöver ett organisationsnummer (den juridiska personen som ska överta verksamheten). Om tid inte är ett problem så går det minst lika bra med att starta bolaget via den traditionella vägen, via Bolagsverket. En annan skillnad är pris; att köpa ett lagerbolag innebär också en avgift för tjänsten utöver Bolagsverkets fasta kostnader. Handläggningstiden för att starta bolag via Bolagsverket kan variera men beror helt och hållet på säsong. Vissa perioder kan det ta en vecka medan det under andra perioder kan ta flera veckor. I detta steg väljer du om du ska köpa ett lagerbolag eller om du ska köra via Bolagsverket. Leverantörer som erbjuder lagerbolag har sina egna steg att följa medan vi i denna artikel följer stegen i att starta bolag via Bolagsverket.

 

6. Anmälan och bankintyg

Om valet föll på att gå via Bolagsverket är då nästa steg att göra en anmälan och ordna bankintyg. Via anmälan till Bolagsverket erhåller du även kopia på bolagsordning och stiftelseurkund. Det är i denna anmälan du anger adress, vilka som ska ingå i styrelse, aktieteckningen, om bolaget ska ha revisor och mycket annat. Det kommer även krävas ett bankintyg och därför bör du först vända dig till banken för att få ett sådant bankintyg. Det intyget visar att du betalt in aktiekapitalet på minst 25 000 kr. Banken kan då komma att kräva affärsplan och budget. När banken granskat ansökan skickas en betalningsinstruktion ut. Efter att betalning är gjord så utfärdar banken ett bankintyg. I Bolagsverkets anmälan krävs en e-mailadress dit begäran om bankintyg skickas, denna e-mailadress erhåller du från banken. 

 

7. Godkännande för F-skatt

Efter att Bolagsverket granskat din anmälan och godkänt den så utfärdas ett registreringsbevis till dig. Det innebär att bolaget är registrerat. Nästa steg är då att ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. Uppgifterna som anges i ansökan är de som kommer ligga till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. Bolagets SNI-koder ska registreras samt vad planerad omsättning för respektive näringsgren beräknas uppgå till. Denna ansökan är kostnadsfri och skickas till Skatteverket. Den kan göras digitalt via verksamt.se.

 

8. Öppna bankkonto

När Skatteverket godkänt ansökan är det dags att träffa banken. Detta steg skiljer sig från bank till bank. Vissa banker vill att man träffar dem för att komma igång med banktjänsterna, inte förens efter att man erhållit sin anmälan till Skatteverket. Antingen går man till samma bank som utfärdade bankintyget eller så går det bra att även träffa en annan bank (bank ordnar med att överföra aktiekapitalet). 

 

9. Redovisningsbyrå

Nu är alla bitar kring bolaget klart och verksamheten kan köras igång. De flesta företagare outsourcar redovisningen och valet av redovisningsbyrå är inte alltid lätt.

Kontakta oss på Ekonomibolaget så hjälper vi dig igenom hela processen, från idé till verklighet.

 

Vi hjälper dig med

 • Affärsplan
 • Resultat- och likviditetsbudget
 • Registrering hos Bolagsverket
 • Registrering hos Skatteverket
 • Löpande rådgivning under uppstartsprocessen

 

Därtill hjälper vi dig med

 • Löpande bokföring
 • Månadsbokslut och rapportering
 • Momsdeklaration
 • Årsbokslut
 • Upprättande av årsredovisning
 • Inkomstdeklaration för bolaget
 • K10-bilaga till privata deklarationer
 • Löpande rådgivning och support

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.