Projektredovisning - Professionell, Pålitlig hjälp med din redovisning

Många kan säga att ekonomi inte är ett jätteroligt ämne, men flera tycker pengar är kul. Låt oss sköta det du tycker är tråkigt och hjälpa er få mer av det roliga istället!

Vill du ha hjälp med din projektredovisning, öka lönsamhet, för projekt och hela företaget? Kontakta oss idag!

Kontakta oss

EB_21_10_20-225-1

Få kontroll över projektlönsamheten med vår expertis inom projektredovisning


 

Vissa säger att ekonomi är tråkigt, men de flesta tycker att pengar är kul. Låt oss sköta det tråkiga, och hjälpa er att få mer av det roliga!

På Ekonomibolaget tycker vi att kommunikation är nyckeln till fungerande ekonomistyrning. Grundarna av Ekonomibolaget har sin bakgrund inom kommunikations- och PR-branschen vilket gör att vi förstår vikten av kommunikation som verkligen når fram och ger effekt.

Att ekonomin och siffrorna blir rätt och utgör ett bra beslutsunderlag för er som beslutsfattare är vårt ansvar som auktoriserade redovisningskonsulter. Vi älskar att påvisa möjligheter och att föra dialogen så ni och ert företag motiveras till framgång.

Med hjälp av modern projektredovisning har ert bolag ett bra verktyg för att bland annat öka lönsamheten per kund, för projekt och för hela företaget.

Vår målsättning är att vi som redovisningsbyrå ska ge er som kund en lättförståelig uppföljning och rådgivning varje månad, som ni i sin tur kan använda som beslutsunderlag för att få er verksamhet att växa och utvecklas. Vi erbjuder även skatteplanering inom ramarna för aktuella lagar och regler för att minimera skatten och maximera avkastningen.

För varje kund erbjuder vi Ekonomibolaget Synk – en egen kundwebb där all vår kommunikation och rapportering samlas. Vi jobbar helt digitalt och ni har alltid det du behöver, när ni behöver det.

Vissa säger att ekonomi är tråkigt, men de flesta tycker att pengar är kul!

 

Rapportpaket-erbj-2

Ekonomibolagets auktoriserade redovisningskonsulter har lång erfarenhet av att arbeta med projektredovisning. Med effektiva administrativa rutiner får ni mer tid över till att utveckla verksamheten. Med vår hjälp får ni en bra kontroll över exempelvis:

✓ Nedlagd tid per projekt

✓ Inköp per projekt

✓ Om budgeten är nära att överskridas

✓ Vilka kunder har högst/lägst lönsamhet

✓ Vilka medarbetare har högst/lägst beläggning


Kontakta oss för vidare information och hjälp med din projektredovisning.

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.