Due Diligence - Expertråd, Expertstöd

Ekonomibolagets konsulter har lång erfarenhet av due diligence och de granskar ekonomi, avtal samt hur bolaget ser ut i stort. Detta för att ni ska kunna genomföra ett säker köp av andra verksamheter och fortsätta växa. 

Ska ni köpa ett bolag och bredda er verksamhet, men vill genomföra en due diligence? kontakta oss så hjälper vi dig med din företagsbesiktning innan företagsköpet!

Kontakta oss

EB_7_5_19-132-1

Kontakta oss när ni vill ha hjälp med Due Diligence


 

Våra rådgivare har lång erfarenhet från att genomlysa företag åt köpare och säljare av verksamheter. Vi hjälper er med due diligence när ni planerar att köpa ett företag och när någon är intresserad av att köpa er verksamhet hjälper vi er med vendor due diligence.

Att köpa andra företag kan vara ett smart sätt att få företaget att växa, bredda verksamheten och stärka kompetensen. Men innan man slår till och förvärvar en annan verksamhet är det viktigt att ta reda på hur den ekonomiska situationen ser ut i det andra företaget.

Vi på Ekonomibolaget har lång erfarenhet av att utföra due diligence, eller företagsbesiktning som det ibland kallas. Våra specialister gräver djupt i verksamheten och granskar ekonomin, eventuella avtal och hur företaget ser ut i stort. Även om företaget ni ska köpa är litet så lönar det sig alltid att göra en ordentlig besiktning av hur verksamheten faktiskt ser ut.

Vid due diligence tittar vi bland annat på hur företagets finansiella status, kostnadsstrukturer och lönsamhetsutveckling ser ut. Vitsen med besiktningen är att ta reda på hur företaget skulle passa er befintliga verksamhet och hur dess ställning är på marknaden: Är det ett företag med god potential att utvecklas eller är det starkt konkurrensutsatt?

Med en väl utförd företagsbesiktning i ryggen skapar ni goda förutsättningar för att kunna förvalta den utökade verksamheten på bästa sätt i och med att ni redan från början har en klar bild av hur företaget ser ut.

 

När ni ska sälja ett företag

För er som är på väg att sälja ert företag kan vi hjälpa er med vendor due diligence, som innebär att vi hjälper er att gå igenom er verksamhet och ser till att det är ordning på alla siffror och papper – allt för att ni ska kunna komma så förberedd som möjligt inför förhandlingen med köparen.

Funderar ni på att köpa ett annat företag? Eller är andra företag intresserade av att köpa ert? Kontakta oss, så hjälper vi er och ser till att ni är väl förberedda när ni slår er ned vid förhandlingsbordet.

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.