Likvidering av aktiebolag - Experttjänster, Vägledning för avveckling av ditt bolag

Är du på jakt efter en pålitlig partner som kan hjälp dig med likvidering av ditt aktiebolag? Då har du hittat rätt. Ekonomibolagets specialister på likvidering av aktiebolag har många års erfarenhet av att hjälpa företagare i denna process.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa och stötta dig i din likvidering. 

Kontakta oss

EB_7_5_19-038-1

Vad är likvidering av aktiebolag och när behöver du det?


 

Letar du efter en pålitlig partner som kan hjälpa dig med likvidering av ditt aktiebolag? Då har du kommit rätt. Vi på Ekonomibolaget är specialister på likvidering av aktiebolag och har många års erfarenhet av att hjälpa företagare i denna process.

Vi vet att det kan vara en stressig och komplex process att likvidera ett aktiebolag, men med vår hjälp kan du vara säker på att det blir gjort på rätt sätt. Vi kan hjälpa dig med allt från att upprätta en plan för likvidation till att hantera alla de juridiska aspekterna av processen.

Våra experter på likvidering av aktiebolag kan hjälpa dig att avveckla företaget på ett effektivt och korrekt sätt, samtidigt som du undviker potentiella problem och risker. Vi ser till att du följer alla relevanta lagar och bestämmelser, inklusive skatteregler, för att undvika böter och påföljder.

Vi förstår också att likvidering av ett aktiebolag kan vara en känslig fråga, särskilt om det är ditt eget företag. Därför är vi alltid diskreta och respektfulla i vår hantering av processen. Vi arbetar för att göra hela processen så smidig och stressfri som möjligt för dig.

Så om du behöver hjälp med likvidering av ditt aktiebolag, kontakta oss på Ekonomibolaget. Vi är redo att hjälpa dig att avsluta detta kapitel i ditt företags historia på ett smidigt och professionellt sätt.

 

Ta hjälp med frivillig likvidation av aktiebolag

Själva likvideringen är en process som normalt tar mellan 6 och 8 månader.

Vi utser en likvidator som avvecklar bolaget och dess tillgångar och skulder och som sköter kommunikationen med revisor, aktieägare och Bolagsverket.

Vi ser också till att alla nödvändiga, legala dokument upprättas, avregistrerar bolaget hos Bolagsverket och Skatteverket och upprättar en slutredovisning.

Undrar du mer om hur en likvidering fungerar och vad det innebär? Eller vill du ha hjälp med att likvidera ditt bolag? Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.