Experthjälp från kunniga, professionella konsulter i fortnox

Behöver du hjälp med ekonomistyrning och vill digitalisera den? Våra konsulter är experter på Fortnox och hjälper er med integrationen. 

Kontakta oss

EB_7_5_19-114-1

Våra redovisningskonsulter är experter på Fortnox


 

Med hjälp av Fortnox och Ekonomibolaget kan hela er ekonomistyrning skötas digitalt.

Exempel på redovisningsområden där vi kan digitalisera er ekonomistyrning
✓ Fakturering
✓ Hantering av leverantörsfakturor 
✓ Attestflöden
✓ Rapportering
✓ Utläggsadministration
✓ Reseräkningar

Med hjälp av Fortnox kan ni som kund även sköta vissa delar själva såsom kundfakturering. Det är också möjligt att göra integrationer med andra system.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi tillsammans kan sätta upp kostnadseffektiva digitala flöden.

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.