Bokföring

Bokföring, vikten av att det sköts korrekt

Att ha ordning på verksamhetens ekonomi är a och o för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Låter det som en klyscha? Ja kanske, men det är faktiskt sant! Att bokföra sitt företags transaktioner korrekt och enligt gällande regelverk hjälper er att ta rätt beslut som får företaget att utvecklas.

Så varför är det så viktigt med en bra bokföring? Till att börja med ställer Skatteverket och andra myndigheter krav på att ni ska kunna redovisa ert företags ekonomiska status och förehavanden, och en förutsättning för att kunna leva upp till kraven är att det är ordning och reda på bokföringen. Alla företag som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga – sköter man inte den på de sätt som lagarna kräver kan man i värsta fall dömas för bokföringsbrott.

Att som företagare sköta den löpande bokföringen på egen hand kan många gånger vara krångligt – speciellt om man inte har full koll på hur det ska skötas. Dessutom stjäl det dyrbar tid som istället kunde gått till att utveckla företaget. Som kund hos Ekonomibolaget kan ni lägga över allt som har med ekonomin att göra till oss, så ser vi till att bokföringen blir korrekt och att ni får mer tid över till kärnverksamheten.

När det kommer till bokföring och redovisning talas det ofta om att följa god redovisningssed, vilket enkelt kan beskrivas som att följa aktuella redovisningslagar och allmän praxis kring bokföring. Bland annat innebär det att man, som vi på Ekonomibolaget, följer Rex från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Rex betonar att redovisningskonsulten ska jobba för att skapa kvalitet och arbeta proaktivt, ta initiativ till förbättringar och föreslå ekonomiska åtgärder som får företaget att utvecklas och växa. Att hjälpa er verksamhet att växa och utvecklas är precis vad vi på Ekonomibolaget strävar efter.

Med en ordentlig bokföring, där alla verksamhetens ekonomiska händelser bokförs på ett systematiskt sätt, har ni alltid en aktuell bild över hur företagets ekonomi ser ut och ger er på så sätt en bra grund för att kunna styra verksamheten i rätt riktning för att nå era mål.

 

Moms, skatt och arbetsgivaravgifter

När ni säljer en vara eller tjänst lägger ni till moms på priset, vilket kallas utgående moms. När ni köper en vara eller tjänst har det säljande företaget lagt på moms på samma sätt, vilket för er del blir ingående moms. Utgående moms bokförs som en skuld på ett skuldkonto och ingående moms bokförs som en fordran. Den här momsen redovisas sedan på en skattedeklaration till Skatteverket med jämna mellanrum – hur ofta det ska göras beror på företagets omsättning:

  • Omsätter företaget mer än 40 miljoner kronor ska momsen redovisas varje månad
  • Omsätter företaget 1-40 miljoner kan man välja mellan att redovisa den varje månad eller en gång i kvartalet
  • Omsätter företaget mindre än 1 miljon kan man även välja att redovisa momsen en gång per år

Har ni anställda i företaget? Då ska ni registrera er som arbetsgivare hos Skatteverket och redovisa arbetsgivaravgifter och preliminärskatter i en skattedeklaration AGI. Till skillnad från momsen ska denna deklaration skickas in varje månad, oavsett storlek på företaget. Preliminärskatten och arbetsgivaravgifterna redovisas och betalas alltid månaden efter utbetalningsmånaden.

Tycker ni att bokföring, skatter och moms låter krångligt, eller känner ni att ni helt enkelt inte har tid att sköta bokföringen själv och hellre tar hjälp av proffs? Hör av er till oss – vi kan hjälpa er med allt som rör bokföring och redovisning, skatter, moms, avgifter och löner.

Genom att anlita Ekonomibolaget som er redovisningsbyrå garanterar ni att bokföringen alltid är i ordning och att era ekonomiska underlag alltid är uppdaterade och finns nära till hands.

Kontakta oss