Skatterådgivning

Skatterådgivning

Skatterådgivning är en viktig tjänst för företag och privatpersoner som behöver hjälp med att navigera genom den komplicerade världen av skatter. En skatterådgivare är en expert på skattelagstiftning och kan hjälpa till att maximera avdrag och minimera skatter.

När man söker efter en skatterådgivare är det viktigt att hitta någon som är kunnig, erfaren och pålitlig. En bra skatterådgivare kan hjälpa dig att spara pengar genom att identifiera skattebesparingar och undvika onödiga straffavgifter.

En kvalitativ skatterådgivningstjänst kan också hjälpa företag att minska sin skattebörda, planera för framtida skattebehov och optimera företagets struktur för att maximera skatteförmåner.

 Våra erfarna skatterådgivare hjälper er att genom skatteplanering maximera avkastningen och minska skattekostnaderna – både för företaget och för dig som ägare eller delägare.

Alla transaktioner som du eller ditt företag genomför medför olika typer av skattefrågor. Ekonomibolagets skatterådgivare arbetar tillsammans med dig för att hitta lösningar på dessa frågor och för att ta fram strategier för hanteringen av skatterna för dig och ditt företag.

Målet? Ja, det är såklart att reducera era skattekostnader, hantera skatteriskerna på ett optimalt sätt och maximera avkastningen. I fåmansföretag hänger ofta den privata ekonomin ihop med företagets ekonomi – då är det extra viktigt att planera verksamheten och beskattningen på bästa sätt.

Du och ditt företag har mycket att vinna på att optimera skatterna så mycket det bara går efter gällande regelverk. Anlitar du oss kommer våra rådgivare kontinuerligt titta på hur skattesituationen ser ut i ditt företag, och vad som kan göras för att utnyttja lagar och regler på bästa sätt.

Våra rådgivare har lång erfarenhet av att både driva företag och att hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet. Vi har full koll på lagar och regler som rör skatter och håller oss ständigt uppdaterade på hur de förändras, för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa dig att ta rätt beslut som ger maximal avkastning.

Genom att låta oss hjälpa dig och ditt företag med att nå optimal avkastning och resultat får du både mer tid och mer pengar över till företagets kärnverksamhet.

Behöver ditt företag hjälp med skatterådgivning? Vi på Ekonomibolaget kan exempelvis hjälpa er med:

✓ Rådgivning kring beskattning för fåmansföretag och dess ägare
✓ Råd och stöd vid köp och försäljning av företag
✓ Strategier för att lyckas med omstruktureringar och ägarstrukturer
✓ Val av företagsform
✓ Hantering av moms
✓ Deklarationer
✓ Aktieägaravtal
✓ Fusioner, delningar, emissioner

Våra skatterådgivare hjälper årligen fler än 200 fåmansföretagare att minska sin skatt. Vi ser till att du maximerar avkastningen och minimerar skatten genom att bäst utnyttja 3:12-reglerna för fåmansföretagare. Detta innebär att delägare i många fall kan minska sin marginalskatt på drygt 50 procent till att istället betala 20 procent skatt på utdelning.

 

Kontakta oss