Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå

Outsourca redovisningen till oss på Ekonomibolaget så hjälper vi er med allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut, årsredovisning, deklarationer och skatterådgivning.

Med Ekonomibolaget som redovisningsbyrå får du på ett enkelt sätt en bra koll på hur den ekonomiska statusen är i företaget. Varje månad får du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger dig bra kontroll på hur bland annat resultatet och likviditeten utvecklas i företaget. På årlig basis sköter vi om era bokslut och er årsredovisning samt övriga lagstadgade bolagsdokument.

Vi hjälper också mer än gärna till med måluppföljning, budgetarbete, ekonomiska analyser och finansiella utvärderingar. Inom koncernen kan vi även erbjuda tjänster inom management och kommunikationsrådgivning.

Tjänsterna vi erbjuder säkras i enlighet med vårt interna kvalitetssäkringssystem och vi har mycket gott renommé när det kommer till effektivitet, kvalitet och god service. Våra redovisningskonsulter har många års erfarenhet av att arbete med företag i alla tänkbara storlekar och branscher.

Året runt finns vi tillgängliga för rådgivning angående företagets och ägarnas ekonomi. Via aktiv seriös skatteplanering ser vi löpande till att minimera dina skattekostnader och maximera din avkastning.

Exempel på löpande ekonomitjänster vi erbjuder:
✓ Löpande bokföring
✓ Kund- och leverantörsreskontra
✓ Projektredovisning
✓ Löneadministration
✓ Månadsrapportering
✓ Deklarationer

Exempel på bokslutsarbeten vi kan hjälpa er med: 
✓ Bokslut
✓ Årsredovisningar
✓ Årsdeklarationer
✓ Skatterådgivning
✓ K10-blanketter för delägarna

 

Kontakta oss