CFO-Tjänster för bättre, säker ekonomisk styrning

Med våra CFO-tjänster för kortare eller längre uppdrag, ser till att ha koll på företagets ekonomi och framtidsplaner. Om ni är ett bolag som inte behöver en CFO på heltid är outsourcing hos Ekonomibolaget en ekonomisk och kvalitetsmässigt bra lösning. 

Är du intresserad av att veta mer om våra CFO-tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss nedan!

Kontakta oss

EB_7_5_19-119-1

Professionell hjälp med ekonomisk planering och analys med våra CFO-tjänster


 

Som företagare är det viktigt att ha koll på företagets ekonomi och planera för framtiden. En CFO eller ekonomichef kan hjälpa er med just detta. Med våra CFO-tjänster kan ni få hjälp med att ta kontroll över era finanser och planera för tillväxt.

Våra erfarna CFO-konsulter kan hjälpa er med allt från budgetering och prognoser till finansiell analys och rapportering. Vi har en bred kunskap inom ekonomistyrning och kan hjälpa till med att optimera ert företags ekonomiska processer och strategier.

Vi förstår att varje företag har sina egna unika behov, och därför skräddarsyr vi våra CFO-tjänster för att passa just ditt företag. Oavsett om ni behöver hjälp med kortsiktiga eller långsiktiga finansiella strategier, kan vi hjälpa er att uppnå era mål.

Fördelarna med att anlita oss som er CFO-leverantör är många. Vi kan hjälpa er att identifiera och hantera finansiella risker, vilket minskar er utsatthet för oväntade ekonomiska händelser. Vi kan också ge er den finansiella insikten och transparensen ni behöver för att ta välgrundade beslut för ert företags framtid.

Så om ni vill ha hjälp att ta kontroll över er företagsekonomi och planera för tillväxt, kontakta oss idag för att se hur våra CFO-tjänster kan hjälpa er. Vi är redo att stödja er och ert företag på vägen till ekonomisk framgång.


Vi erbjuder ett flertal CFO-tjänster för kortare eller längre uppdrag.
Är ni inte stora nog att belägga en CFO på heltid är outsourcing en både ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra lösning. Fördelar med outsourcing är exempelvis:

Ni kan fokusera på att utveckla verksamheten.

Ni betalar inte för fler timmar än ni har behov utav.

Ni slipper medarbetarsamtal och lönesamtal.

Ni slipper bekosta en arbetsstation, programvaror, utbildningar.

Ni erbjuds olika kompetenser efter behov.

Ni slipper sjukfrånvaro och behov utav backuper vid semestertider.

Ni undviker stressen över att snabbt rekrytera om den anställde beslutar att fortsätta sin karriär på annat håll.

Våra medarbetare lägger 70 timmar per år på kompetensutveckling.

 

Nedan är exempel på tjänster vi erbjuder:

Målstyrning, sätta upp och följa upp mål / KPI:er.

Budgetplanering.

Resultat- och likviditetsprognos.

Stöd och bollplank till VD och ledningsgrupp.

Lönsamhetsanalyser och kostnadskontroll.

Ekonomistyrning.

Framtagning av anpassad rapportering till ledning och styrelse.

Bokslut- och årsredovisningsarbete.

EB_7_5_19-206-1

 

Behöver du en CFO och vill ha hjälp med ditt företags ekonomi? Tveka inte på att kontakta oss!
Kontakta oss
 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.