CFO tjänster

Större bolag

Seniora rådgivare på Ekonomibolaget har minst 10 års erfarenhet på redovisningsbyrå och har arbetat i ledande befattning som CFO. Avgörande kunskaper är kommunikation och affärsutvecklande rådgivning.

Det ni behöver, när ni behöver det

Tillsammans med er sätter vi upp effektiva administrativa rutiner för att minimera er tidsåtgång och hålla en hög kvalité i vår rapportering. Målsättningen är att ni som kund ska få en lättförståelig uppföljning och rådgivning varje månad som ni kan använda som beslutsunderlag för att utveckla verksamheten. Vi erbjuder även skatterådgivning för att minimera skatten och maximera avkastningen. Som kund hos Ekonomibolaget får du Ekonomibolaget Synk, en egen kundwebb där all vår kommunikation och rapportering samlas. Vi jobbar helt digitalt och du har alltid det du behöver, när du behöver det.