CFO-tjänster

CFO-tjänster

Vi erbjuder ett flertal CFO-tjänster för kortare eller längre uppdrag. Är ni inte stora nog att belägga en CFO på heltid är outsourcing en både ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra lösning. Fördelar med outsourcing är exempelvis:

 • Ni kan fokusera på att utveckla verksamheten
 • Ni betalar inte för fler timmar än ni har behov utav
 • Ni slipper medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Ni slipper bekosta en arbetsstation, programvaror, utbildningar
 • Ni erbjuds olika kompetenser efter behov
 • Ni slipper sjukfrånvaro och behov utav backuper vid semestertider
 • Ni undviker stressen över att snabbt rekrytera om den anställde beslutar att fortsätta sin karriär på annat håll.
 • Våra medarbetare lägger 70 timmar per år på kompetensutveckling

 

Nedan är exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Målstyrning, sätta upp och följa upp mål / KPI:er.
 • Budgetplanering
 • Resultat- och likviditetsprognos
 • Stöd och bollplank till VD och ledningsgrupp
 • Lönsamhetsanalyser och kostnadskontroll
 • Ekonomistyrning
 • Framtagning av anpassad rapportering till ledning och styrelse
 • Bokslut- och årsredovisningsarbete.

Kontakta oss