Vårt samhällsansvar, hållbarhetsansvar som bolag

I vårt arbete som redovisningskonsulter är hållbarhet integrerat i vår kundrådgivning, analyser, rapportering och rekommendationer.

En hållbar värld behöver innovationskraft vilket kräver mångfald. Vi verkar för lika rättigheter och möjligheter i för alla, oberoende av kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kontakta oss

EB_7_5_19-132-1

Vi ger företag råd att växa sunt


 

Vi ger dagligen råd och coachar våra 200+ företagsledare att skapa mer värde med mindre resurser vilket ger enorma förbättringar i klimatavtrycket. I egenskap av företagens redovisningskonsulter och ekonomichefer påvisar vi hur resurseffektiviteten förbättrar miljön och ökar lönsamheten. Ekonomi är att hushålla med resurser och Ekonomibolaget har förädlat detta och tagit det ett steg längre genom att integrera hållbarhet, inte bara i vår egen affär utan även i de hundratals företag vi arbetar åt. Mer värde med mindre resurser är vårt arbete varje dag som rådgivare i Ekonomibolaget.

 

DET VI FOKUSERAR PÅ – VÄXER

Vi lyssnar, sätter mål och håller dig fokuserad medan vi mäter ditt företags framgång.

Vi ger företag råd att växa sunt.

 

DET VI MÄTER – HÄNDER

Digitalt, rätt och effektivt med motiverande rapportering och rådgivning. Du får kontinuerligt rådgivning i samtal och anpassade företagsprofilerade rapporter.

 

VI GISSAR INTE – VI VET 

Vi har branschens nöjdaste kunder och medarbetare. Ditt företag får auktoriserade konsulter och certifierade affärsrådgivare som är positiva och utbildas i ekonomi, kommunikation, hållbarhet och affärsutveckling minst 70 timmar per år. Tillsammans har vi 265 års erfarenhet. Har du råd att avstå?

Sedan 2014 har vi gett företag råd att växa sunt genom att skapa mer värde med mindre resurser.

Innan dess hade vi många och långa samtal med Bokföringsnämnden för att förenkla Bokföringslagen så digitalisering skulle bli möjlig.

Vi är systemoberoende och väljer det system som är bäst för att nå målet. Att tekniken utvecklas snabbt vet vi, så gott om smarta verktyg kommer vi fortsätta att ha. Våra verktyg är väletablerade och kräver att vi kontinuerligt uppdaterar oss i hur de påverkar och underlättar våra processer. AI och automatisering finns i det mesta omkring oss idag och underlättar våra dagar.

Vi arbetar processorienterat med syfte att ständigt utveckla vårt arbetssätt och lyfta människan, den tänkande individen.

Våra värderingar att vi är ett jämställt lag som hjälper varandra att växa sunt tillsammans. Att växa tillsammans skapar tillit.

 

VÅR LEDNINGSFILOSOFI BYGGER HÅLLBARHET
 • Meningsfullhet - Jag ska uppleva att mitt arbete är meningsfullt och att jag är en viktig del av helheten.
 • Begriplighet - Jag ska ha en förståelse för alla delarna av verksamheten, hur de bildar en helhet, vem som ansvarar för vad samt vem som är kund.
 • Hanterbarhet - Jag ska uppleva att jag har den tid och de verktyg som behövs för att utföra ett bra arbete.

 

MÄNNISKOR, PENGAR OCH MILJÖ ÄR TRE VIKTIGA FAKTORER FÖR VÅRA KUNDER.

Vi ser till att dessa tre faktorer växer hållbart sunt så våra kunder kan fokusera på sin affär. 

Att jobba tillsammans och hjälpa varandra att växa sunt gör skillnad. Det du gör är skillnaden.

Nu är vi med och sätter den nya nordiska standarden för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag.

Det är viktigt för oss att denna påverkar målbeteenden och visar värdet av att skapa mer värde med mindre resurser.

 

VI GER FÖRETAG RÅD ATT VÄXA SUNT

I vårt arbete som redovisningskonsulter är hållbarhet integrerat i vår kundrådgivning, analyser, rapportering och rekommendationer.

 • Vi lyssnar och delar med oss till våra kunder och samarbetspartners det vi lär oss under vår egen hållbarhetsresa.
 • Vi utbildar i hållbarhet och bidrar med vår kompetens i våra uppdrag och till samtliga medarbetare
 • Vi har en likabehandlingsplan och arbetar aktivt med mångfald och inkludering
 • Vi har 100% gröna hållbara leverantörer som även de har hållbarhetspolicy och arbetar aktivt för vår planets hållbarhet.
 • Vi har 100% grön el och är med och påverkar ett av Sveriges största elbolag, att producera mer miljövänlig el.
 • Vi källsorterar våra avfall och skänker pengarna till välgörenhet - Vi skogen & Stadsmissionen.
 • Senaste 12 månaderna har vi hjälpt till att plantera 33 träd.
 • Vi hållbarhetredovisar och är diplomerade i miljöledning ISO 14001.
 • Vi är certifierade i IR Integrated Reporting, ACCA Certificate in <IR> Integrated Reporting - Practitoner
 • Vi är certifierade i GRI Global Reporting Initiative,, GRI Certified Sustainability Professionals


  ansvarsfullt.se

Samällsansvar


 

En hållbar värld behöver innovationskraft vilket kräver mångfald. Vi verkar för lika rättigheter och möjligheter i för alla, oberoende av kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ekonomibolaget stödjer varje år flera organisationer som på olika sätt jobbar för att göra världen mer hållbar.

Här kan du läsa mer om de organisationer som vi stödjer årligen.

Rädda barnen kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Läs mer om Rädda barnen här

UNHCR arbetar för att skydda och hjälpa flyktingar överallt. Läs mer om UNHCR här.

 

Plan arbetar för barns rättigheter över hela världen. Läs mer om Plan här

MÄN är en icke vinstdrivande, feministisk organisation som grundades 1993 som en plattform för män att agera mot mäns våld mot kvinnor. MÄN arbetar för att förändra destruktiva maskulinitetsnormer och minska våld bland män. MÄNs vision är en jämställd värld fri från våld.

Läs mer om MÄN och deras arbete här

Vi är även månadsgivare till Unicef, som sedan 1946 har kämpat för världens barn. Varje dag hjälper Unicef miljontals barn i Sverige och runtom i världen att överleva och utvecklas. De bidrar till att fler bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar, ser till så att allt fler flickor får gå i skolan, befriar barnsoldater och hjälper familjer att återförenas efter katastrofer. Det går att förändra barns liv och Unicef vet hur man gör.

På Unicef.se kan du läsa mer om Unicefs arbete för världens barn.

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till speciellt utvalda forskare och garanterar att de som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar samt att intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar även om den friska hjärnans utveckling och potential. Hjärnfonden arbetar också för att öka gåvorna till forskningen genom att höja kunskapen och engagemanget kring hjärnan och forskningens betydelse genom information, föreläsningar och seminarier. Via julgåvor stödjer vi Hjärnfonden i deras livsviktiga arbete.

Läs mer om Hjärnfondens arbete för hjärnforskningen på Hjärnfonden.se.

Stockholms stadsmission är en ideell organisation som bedriver hjälpande verksamheter för barn, ungdomar och äldre i missbruk och hemlöshet. Deras ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt att verka för barn och ungdomars vård, utbildning och fostran. Deras vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla – en vision som vi på Ekonomibolaget delar helhjärtat! Genom att donera all vår pant från kontoret till Stockholms Stadsmission stödjer vi dem kontinuerligt i deras arbete för Stockholms utsatta.

På Stadsmissionen.se kan du läsa mer om Stadsmissionens arbete.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att både bekämpa fattigdom och att förbättra miljon. De arbetar tillsammans med bönder i Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda runt Victoriasjön i östra Afrika. Grunden i Vi-skogens arbete är att genom plantering av träd och grödor öka tillgången till mat, ge större inkomster för de boende i områdena samt att ge skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Organisationen har sedan starten 1983 bidragit till att förbättra livet för fler än 2 miljoner människor och bidragit till att plantera 120 miljoner träd. Vi stödjer Vi-skogen via företaget  Smart Recycling, som för varje kärl returpapper de tömmer på vårt kontor skänker 10 kronor till Vi-skogen.

Läs mer om Vi-Skogens arbete för miljön på Viskogen.se.

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.