Växa-stödet – anställ och spara pengar

Under 2017 infördes växa-stödet, som innebar att enskilda näringsidkare kunde få lägre arbetsgivaravgift för sin första anställda. Sedan 1 januari 2018 gäller samma regler även för aktiebolag samt handelsbolag med två ägare.

 

Rabatten som ges på arbetsgivaravgiften är generös: I stället för att betala normala 31,42% i arbetsgivaravgift behöver man för den första anställda endast betala avgifter på 10,21% på bruttolöner upp till 25 000 kronor per månad i maximalt 12 månader.
Det kan innebära en rejäl besparing för dig och ditt företag. Ordinarie arbetsgivaravgift för någon som tjänar 25 000 kronor i månaden är 7 855 kronor (31,42%), men med växa-stödet blir avgiften endast 2552 kronor – en besparing på drygt 5 300 kronor per månad, eller drygt 63 000 kronor under en tolvmånadersperiod.

 

Villkor för växa-stöd

Självklart krävs det att ditt företag uppfyller vissa villkor för att kunna ta del av rabatten. Dessa förutsättningar gäller för stödet:

  • Personen du anställer ska anställas i minst tre månader samt arbeta minst 20 timmar per vecka
  • Stödet gäller för löner på maximalt 25 000 kronor per månad och högst i 12 månader. På högre löner betalas ordinarie arbetsgivaravgift på överskjutande del
  • Stödet gällar endast för den första anställda – anställs fler personer betalas normal arbetsgivaravgift
  • Företaget får inte ha haft andra anställda innan 31 december 2016

Anställningar som påbörjats mellan 1 april och 31 december 2017 ger rätt till stödet från och med 1 januari 2018.

 

När gäller inte växa-stödet?

För delägare eller närstående till delägare eller delägarna gäller inte växa-stödet. Som närstående räknas bland annat maka eller make, föräldrar, barn och barnbarn, mor- eller farföräldrar, syskon eller syskons makar, barn eller barnbarn.
Som makar räknas även sambos, och som barn räknas även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Rabatten på arbetsgivaravgiften gäller inte heller för personer som under 2017, eller senare, är eller har varit anställda i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare som i det aktuella företaget, eller av närstående till arbetsgivaren.