Verifikation

Verifikation är ett underlag som dokumenterar affärshändelser i bokföringen eller justering av bokföringen. Kan vara en faktura, ett kvitto eller ett skuldebrev som innehåller information om affärshändelsen. Enligt bokföringslagen ska verifikationer och annan räkenskapsinformation sparas i minst sju år.