VAT-nummer

Ett unikt serienummer som tilldelas alla som registreras för redovisning av moms av Skatteverket. Kallas även momsregistreringsnummer. VAT-nummer används internationellt och är en förkortning för engelska Value Added Tax.