SIE

SIE är ett svenskt, standardiserat dataformat för överföring av ekonomiska redovisningsuppgifter mellan olika ekonomisystem. Med SIE-filer kan du flytta över bokföringsdata och verifikat som har bokförts i ett annat program. Du får däremot inte med dig kund- eller leverantörsreskontra eller andra typer av register.