Resultatkonto

Resultatkonto är konton i kontoplanen som beskriver intäkter eller kostnader. Resultatkontona brukar vara ett konto i någon av kontoklasserna 3-9.