Redovisad moms

Redovisad moms är skillnaden mellan ingående och utgående moms som ska redovisas och betalas in till staten vid momsperiodens slut.

Se även Ingående moms och Utgående moms.