Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en sammanställning av en rapport till Skatteverket om värdet av varor och tjänster som säljs av ett företag momsfritt till andra länder inom EU.