Observationskonto, OBS-konto

Ett observationskonto, även kallat OBS-konto, är ett konto som används tillfälligt i den löpande redovisningen för poster som inte omedelbart kan hänföras till ett visst konto.