Mervärdesskattelagen

Mervärdesskattelagen är den lag som reglerar vilka som är skyldiga att ta ut, redovisa och betala moms eller mervärdesskatt på omsättningen.