Likviditetsprognos

En likviditetsprognos är en prognos eller sammanställning över förväntade in- och utbetalningar som visar företagets behov av likvida medel.