Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är sidoordnad bokföring eller ett register över ett företags leverantörer med kontakt och adressuppgifter, samt aktuell fordran eller skuld.

Se även Kundreskontra.