Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst som kan hänföras till en viss period. En intäkt är inte samma sak som en inkomst eller en inbetalning i samband med bokföring. Inbetalningen uppstår när företaget erhåller någon form av ersättning medan intäkten uppstår när företaget utför en prestation eller levererar en vara.