Ingående balans

Ingående balans är företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår

Den utgående balansen är de tillgångar och skulder som finns kvar vid ett bokföringsårs avslut. Den överförs sedan till nästa räkenskapsår som ingående balans.