Inbetalning

En inbetalning är en affärshändelse där pengar byter ägare. En transaktion som görs in till företaget från någon annan.

Ett exempel på inbetalning är när en faktura betalas. En inbetalning sker då till företaget som ställt ut fakturan.