IBAN

IBAN står för International Bank Account Number en internationell standard för att identifiera olika bankers kontonummer. IBAN används vid internationella transaktioner.

Se även BBAN och bankkoder.