Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier kallas inventarier med kortare livslängd eller av obetydligt värde som får skrivas av omedelbart, utan att behöva registerföras och skrivas av enligt en flerårsplan.