Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion bokförs på minst två olika konton: ett tillgångskonto och ett kostnadskonto. En försäljning av en vara bokförs som en ökande tillgång (debet) i exempelvis kassan och en minskande tillgång (kredit) för varor.