Behandlingshistorik

Behandlingshistorik är dokumentation som gör att man kan följa vilka konteringsregler och automatkonteringar som använts för olika bokföringsposter vid olika tidpunkter.