Bankkod

En bankkod är en nummerserie som används för att identifiera banker världen över, och används vid utlandsbetalningar. Bankkoden kan vara 3–23 siffror beroende på land och typ av kod.

Det finns en rad olika bankkoder, som har olika namn:

  • BSB
  • SWIFT-kod
  • BIC (bankidentifieringskod)
  • CHIPS (Clearing House Inter-Bank Payment System) – endast USA och Kanada
  • NCC (National Clearing Code)
  • BSC (bankens clearingnummer)
  • IFSC-kod (Indian Financial System Code)

I vissa länder kan det behövas ett IBAN-nummer (internationellt bankkontonummer) utöver bankkod.