Balansrapport

En balansrapport är en rapport som visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital.

En balansrapport är en sammanställning av de tillgångar och skulder som finns inom företaget och kan ses som en förenklad variant av en balansräkning. Balansrapporten är viktig för att regelbundet kunna stämma av den ekonomiska ställningen i företaget och används typiskt som ett internt arbetsdokument i en organisation.