Balansräkning

En balansräkning är en uppställning av företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle. Balansräkningen liknar balansrapport men mer utförlig då det är en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.