Balanskonton

De bokföringskonton som visar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital i bokföringen kallas balanskonton.

I bokföringen delas balanskonton upp i två klasser, och de två klasserna kallas för tillgångskonton och skuldkonton. I bokföringen kommer tillgångskontona att öka på debetsidan och minska på kreditsidan, medan skuldkontona gör det motsatta – det vill säga minskar i debet och ökar i kredit.

När räkenskapsåret lider mot sitt slut, ska båda sidornas summor vara identiska och vara i balans, därav namnet balanskonton.

Kontakta oss så hjälper vi er med bokföringen.