Balansdag

Balansdagen är den sista dagen i ett räkenskapsår där den löpande bokföringen ska avslutas. Bokslutsdag är ett annat namn på samma sak.

Per balansdagen upprättas en årsredovisning eller ett årsbokslut som sammanfattar resultatet för räkenskapsåret.