Avgiftskod

Avgiftskod är en kod som anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.