Fåmansbolag

Ekonomibolagets auktoriserade redovisningskonsulter har minst 5 års erfarenhet av bokslut, årsredovisning och skatterådgivning på redovisningsbyrå.

 

Vi har lång erfarenhet att hjälpa fåmånsbolag med 0-20 medarbetare inom framför allt tjänstesektorn. Tillsammans med er sätter vi upp effektiva administrativa rutiner så att ni kan fokusera på att utveckla verksamheten. Målsättningen är att du som kund ska få en lättförståelig uppföljning och rådgivning varje månad som du kan använda som beslutsunderlag för att utveckla verksamheten. Vi erbjuder även skatteplanering för att minimera skatten och maximera avkastningen.

Ekonomibolagets affärsidé
Ekonomisk kommunikation som når fram. Ekonomibolaget ger rätt personer kunskapen att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Vi identifierar ekonomiska möjligheter så att du får kraft och glädje att uppfylla dina mål.”