Ekonomibolagets GDPR-arbete

Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som förordningen också brukar kallas, i kraft och ersatte då personuppgiftslagen. Förordningen innebär framförallt ett förstärkt skydd för individen och dennes personuppgifter, men sätter också betydligt större krav än tidigare på hur företag hanterar personuppgifter.

Ekonomibolagets processer, arbetsmetoder och system är GDPR-säkrade och uppfyller de krav som förordningen ställer. Som kund kan ni känna er trygga med att hanteringen av personuppgifter uppfyller GDPR:s krav på säkerhet.

Har du frågor om vårt arbete med anpassningen till GDPR eller hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Ekonomibolaget.

Mer information dataskyddsförordningen och GDPR finns på Datainspektionens hemsida.