Ekonomibolagets GDPR-arbete

Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som förordningen också brukar kallas, i kraft och ersätter då personuppgiftslagen. Förordningen innebär framförallt ett förstärkt skydd för individen och dennes personuppgifter, men sätter också betydligt större krav än tidigare på hur företag hanterar personuppgifter.

 

På Ekonomibolaget har vi arbetat med förberedelserna inför GDPR sedan hösten 2017. Arbetet har bestått av att läsa in oss på vad den nya förordningen säger och hur vi ska förhålla oss till den. Vi har löpande inventerat våra processer, arbetsmetoder och inte minst de system vi arbetar i för att se säkerställa att vi uppfyller de krav som förordningen ställer.

Vi är väl förberedda inför den 25 maj och kan konstatera att vi är trygga i att vår hantering av personuppgifter uppfyller GDPR:s krav på säkerhet.

Har du frågor om vårt arbete med anpassningen till GDPR eller hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Ekonomibolaget.

 

Mer information dataskyddsförordningen och GDPR finns på Datainspektionens hemsida.