Lön och HR

Hos Ekonomibolaget kan ni få hjälp med allt som rör ert företags ekonomi. Utöver våra tjänster inom redovisning, löpande bokföring och skatterådgivning kan vi också hjälpa er med allt som har med löneadministrationen och personalfrågor att göra.


Via vårt systerbolag Lön & HR Bolaget kan vi erbjuda en komplett hantering av allt som rör löneadministration och HR-tjänster i ditt företag. Med Lön & HR Bolagets auktoriserade lönekonsulters hjälp erbjuder vi kompletta lösningar av lönefunktionen: Från rapporteringar, statistik och kontrolluppgifter till utbetalningar och administration av pensionen.

Vi finns även här för dig som sköter lönerna på egen hand, men som känner att du behöver hjälp med valda delar av löneadministrationen som beräkningar av semesterskulder eller för andra personaladministrativa frågor som exempelvis lönekartläggningar.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom:
✓ Lönehantering
✓ Lönesystem
✓ Redovisningssystem för tidrapportering, traktamenten och utlägg
✓ Pensionshantering
✓ Lönekartläggningar
✓ Arbetsrättslig rådgivning
✓ Anställningskontrakt
✓ Råd och stöd i HR-relaterade frågor

Tillsammans med er går vi igenom vilka behov ni har i företaget och skräddarsyr lösningar som passar löneadministrationen i just ert företag.

Vi jobbar i moderna system för lön och erbjuder digitala lösningar för bland annat tidrapportering och frånvaro, reseräkningar och utlägg.

Lön & HR Bolagets auktoriserade lönekonsulter har lång erfarenhet av löneoutsourcing och att arbeta på lönebyrå. Vi följer SALK (Svensk standard för auktoriserade lönekonsulter) och är medlemmar i SRF.

Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss eller gå in på www.lonhr.se för mer information. Med vår hjälp ser vi till att rätt lön kommer till rätt person i rätt tid.