Likvidera aktiebolag

Likvidera aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag innebär att man helt enkelt avslutar bolaget och dess existens. Vi frivillig likvidation kan man likna det vid att man på ett kontrollerat sätt avslutar bolagets liv. Vi har lång erfarenhet från att likvidera bolag och kan erbjuda helhetslösningar där vid tar hand om bolaget från att ni fattat beslut om likvidation till dess att bolaget är upplöst.

När ett bolag likvideras innebär det att man löser upp verksamheten och omvandlar tillgångarna till pengar, som i sin tur går till att betala eventuella skulder. Överskottet som blir kvar fördelas ut till aktieägarna.

Anledningen till att företaget ska likvideras kan vara olika. Antingen beror det på att man bestämt sig för att avveckla företaget och lägga ned verksamheten på eget bevåg, vilket brukar kallas frivillig likvidering. Ett sådant beslut fattas av bolagsstämman.

Likvideringen kan också tvingas fram av olika anledningar, som att aktiekapitalet helt eller delvis är förbrukat, att det saknas en behörig styrelse i företaget eller att Bolagsverket inte fått in någon årsredovisning. Denna typ kallas för tvångslikvidation. Vad som gäller för tvångslikvidation regleras i Aktiebolagslagen och beslut om en sådan åtgärd fattas av Bolagsverket eller tingsrätten.

 

Ta hjälp med frivillig likvidation av aktiebolag

Själva likvideringen är en process som normalt tar mellan 6 och 8 månader.

Vi utser en likvidator som avvecklar bolaget och dess tillgångar och skulder och som sköter kommunikationen med revisor, aktieägare och Bolagsverket.

Vi ser också till att alla nödvändiga, legala dokument upprättas, avregistrerar bolaget hos Bolagsverket och Skatteverket och upprättar en slutredovisning.

Undrar du mer om hur en likvidering fungerar och vad det innebär? Eller vill du ha hjälp med att likvidera ditt bolag? Kontakta oss för mer information och offert.

 

Kontakta oss