Ekonomibolaget i SVD DEBATT:

Krisåtgärderna hjälper inte småbolag


Riksbankens hundratals miljarder till bankerna och därtill deras tillgångsköp för att öka likviditeten i det finansiella systemet kommer inte småföretagarna till del, skriver Niklas Högstedt på Ekonomibolaget i ett inlägg.

På vårt företag arbetar vi dagligen med rådgivning till 250 fåmansbolag i ekonomiska frågeställningar. Våra kunder nekas nya lån eller får betydligt längre handläggningstider med hänvisning till coronaspridningen. Detta helt i motsats till den rekommendationen riksbank och regering ger till bankerna. Tid är en oerhört viktig faktor här.

I Sverige finns cirka 1,2 miljoner företag och av dessa utgör drygt 96 procent småföretag med färre än 10 anställda.

De åtgärder som presenterats är bra för de större företagen men är inte användbara för de flesta av Sveriges småföretag.

Korttidspermitteringen som nu är helt avgörande för många företags möjlighet till överlevnad har en tydlig begränsning som stänger ute flertalet av Sveriges fåmans- och familjeföretag. Begränsningen består i följande skrivning:

”Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Detta inkluderar också ägare”.

Av vår miljon små företag träffas i princip alla av begränsningen. Ägaren jobbar i de flesta fall långa arbetsdagar i sitt bolag och är helt beroende av sin lön. Att även maka/make och barn arbetar i samma företag är mycket vanligt. Inte minst i exempelvis besöks- och restaurangnäringen som är extremt utsatt. Det går snart att addera samtliga branscher till listan över vilka som har behov av korttidspermittering.

Även likviditetstillskottet genom anstånd med skatteinbetalningar missar målet för de flesta mindre företagen. För de flesta av dem hänger kassaflödet och resultatet samman. Det medför att alla företag som nu får ett negativt kassaflöde på grund av lägre intäkter snabbt kommer på obestånd då det egna kapitalet blir förbrukat.

När aktiekapitalet till mer än hälften är förbrukat blir styrelse och vd personligt betalningsansvariga för bolagets skulder som uppkommer. Det finns ett krångligt regelverk för hur man navigerar i detta vilket de flesta mindre företag inte har kunskap i.

Det läggs nu ned mängder av mindre företag varje dag i Sverige. Behovet av ett ytterligare åtgärdspaket från regeringen är extremt akut och helt avgörande för att hålla nere varsel, uppsägningar och konkurser.

Åtgärdspaketet behöver anpassas till våra mindre företag. Det bör innehålla en korttidspermittering som även gäller för ägare och deras familjemedlemmar. Under en tillfällig period behöver den även göras mer flexibel så att företagen kan välja vilka medarbetare som ska omfattas. Statens del av kostnaden behöver ökas ytterligare då nuvarande åtgärd inte räcker till för många mindre företag.

Dessutom krävs även en sänkt gräns för när personligt betalningsansvar för styrelse och vd inträffar.

Niklas

Niklas Högstedt, Skatterådgivare och delägare i Ekonomibolaget i Sverige AB

rex SRF Medalj-redovisning

Ekonomibolaget har auktoriserade redovisningskonsulter, arbetar enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, och är medlemmar i SRF - Sveriges redovisningskonsulters förbund.

Bli kontaktad inom 24 h

Så kul att du vill komma i kontakt med oss. Fyll i dina uppgifter nedan och ange gärna vad det gäller så hör vi av oss inom kort.

Företagarna.se