Hur ska fåmansbolagen överleva den djupa kris vi befinner oss i?

Riksbankens hundratals miljarder till bankerna och därtill deras tillgångsköp för att öka likviditeten i det finansiella systemet kommer inte småföretagarna till del, skriver Niklas Högstedt på Ekonomibolaget i ett inlägg.

Vi arbetar dagligen med rådgivning till våra 250 fåmansbolag i ekonomiska frågeställningar och bankerna har visat sig agera i precis i motsatt riktning, säger Niklas Högstedt, rådgivare hos Ekonomibolaget i Sverige AB. Våra kunder nekas nya lån eller får betydligt längre handläggningstider med hänvisning till Coronaspridningen. Detta helt i motsats till den rekommendationen riksbank och regering ger till bankerna. Tid är en oerhört viktig faktor här.

Hur ska våra småföretagare överleva de närmsta månaderna med kraftigt sänkt efterfrågan på deras varor och tjänster. I många fall är orderingången näst intill obefintlig.

Även om det för många ser nattsvart ut i dagsläget kommer köpkraften hos många konsumenter vara stark när vi så sakteliga kommer tillbaka till ett normalt samhälle igen. Många håller igen så mycket det går idag då osäkerheten är stor kring smittspridningen och huruvida man har sitt jobb kvar om några månader. Det blir därmed ett rejält uppdämt behov som behöver fyllas när hjulen åter börjar snurra. Då gäller det att så många småföretagare som möjligt finns kvar för att möta det behovet.

Även om Riksbankens pengar inte kommer småföretagen till gagn så finns det nu ett antal åtgärder och verktyg som alla bolag oavsett storlek kan vidta för att överleva så länge som möjligt.

1.         Avstå utdelningen. Nu är det upp till bevis om ägarna är långsiktiga eller kortsiktiga. Det är det enklaste sättet att förbättra både likviditeten och soliditeten i bolaget. Skulle det senare i höst visa sig att bolaget kommit igenom denna kris bättre än beräknat är det enkelt att besluta om utdelning på en extra bolagsstämma senare i år, eller rentav under kommande år.

2.         Avstå delar av ägarnas löner. I fåmansbolag är detta det skattemässigt bästa och mest effektiva sättet att finansiera bolaget. Det ägarna väljer att avstå netto får ungefär dubbel effekt resultat- och likviditetsmässigt för företaget då man undviker skatt och sociala avgifter på den bruttolön som reducerats. I likhet med utdelningen kan bolaget enkelt betala ut en extra engångslön i höst om förutsättningarna har förbättrats.

3.         Använd åtgärden korttidsarbete. Har du inte beläggning för dina konsulter eller behov av resurser för produktion ska du använda dig av regeringens mycket generösa beslut för korttidsarbete vilket minskar dina lönekostnader med uppemot 50 %.

4.         Begär anstånd med skatteinbetalningar. Räcker inte likviditeten till trots ovanstående åtgärder. Då ska bolaget använda regeringens åtgärd att begära anstånd med upp till 3 månaders skatteinbetalningar i maximalt 1 år. OBS! detta är alltså ett kortfristigt lån som ska betalas tillbaka och förbättrar endast likviditeten kortsiktigt.

Förutom de direkta effekter som ovanstående åtgärder ger behöver bolagen även se över sina övriga kostnader och upprätta likviditetsprognoser samt genomföra risk- och känslighetsanalyser för att få en bra bild över vilken uthållighet bolaget har i olika senarior, då vi inte vet hur utdragen denna kris blir.

Många mindre bolag som använder sig av anstånd med skatteinbetalningar kommer ha ett allvarligt problem. Nämligen att halva aktiekapitalet inom kort kommer att vara förbrukat. Detta medför en enorm risk för styrelse och VD då personligt betalningsansvar infinner sig för bolagets skulder som uppkommer. Det finns ett krångligt regelverk för hur man navigerar i detta. Även om likviditeten idag står i självklart fokus är det också viktigt att hålla koll på resultatet och det egna kapitalet.

En ytterligare åtgärd för regeringen att se över är när det personliga betalningsansvaret ska börja gälla. För att fler mindre bolag ska ”våga” överleva denna kris när gränsen för obestånd närmar sig är att sänka gränsen för kontrollbalansläge under exempelvis 1 år. Dvs istället för att bli personligt betalningsansvarig redan när halva aktiekapitalet är förbrukat kan man i ett första steg och under en begränsad tid sänka gränsen för kontrollbalansläge. Exempelvis så lågt som till när hela aktiekapitalet är förbrukat.

Niklas

Niklas Högstedt, Skatterådgivare och delägare i Ekonomibolaget i Sverige AB

rex SRF Medalj-redovisning

Ekonomibolaget har auktoriserade redovisningskonsulter, arbetar enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, och är medlemmar i SRF - Sveriges redovisningskonsulters förbund.

Bli kontaktad inom 24 h

Så kul att du vill komma i kontakt med oss. Fyll i dina uppgifter nedan och ange gärna vad det gäller så hör vi av oss inom kort.

Företagarna.se