Fåmansbolag

Fåmansbolag

Ekonomibolagets auktoriserade redovisningskonsulter har minst 5 års erfarenhet av bokslut, årsredovisning och skatterådgivning på redovisningsbyrå.

Vi har lång erfarenhet att hjälpa fåmansbolag med 0-50 medarbetare inom framför allt tjänstesektorn. Tillsammans med er sätter vi upp effektiva administrativa rutiner så att ni kan fokusera på att utveckla verksamheten. Målsättningen är att ni som kund ska få en lättförståelig uppföljning och rådgivning varje månad som ni kan använda som beslutsunderlag för att utveckla verksamheten. Vi erbjuder även skatteplanering för att minimera skatten och maximera avkastningen.

Ekonomibolagets affärsidé
Ekonomibolaget ger företag råd att växa sunt och utvecklas genom mer värde med mindre resurser.”

Kontakta oss