Vikten av bra bokföring

Att ha ordning på verksamhetens ekonomi är a och o för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Låter det som en klyscha? Ja kanske, men det är faktiskt sant! Med en bra bokföring blir det lätt att ta rätt beslut som får företaget att utvecklas helt enkelt.

 

Så varför är det så viktigt med en bra bokföring? Ja, till att börja med ställer Skatteverket och andra myndigheter krav på att du ska kunna redovisa ditt företags ekonomiska status och förehavanden, och en förutsättning för att kunna leva upp till kraven är att det är ordning och reda på bokföringen. Alla företag som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga – sköter man inte den på de sätt som lagarna kräver kan man i värsta fall dömas för bokföringsbrott.

Att som företagare sköta den löpande bokföringen på egen hand kan många gånger vara krångligt – speciellt om man inte har full koll på hur det ska skötas. Dessutom stjäl det dyrbar tid som istället kunde gått till att utveckla företaget. Som kunde hos Ekonomibolaget kan du lägga över allt som har med ekonomin att göra till oss, så ser vi till bokföringen blir rätt och att du får mer tid över till kärnverksamheten.

När det kommer till bokföring och redovisning brukar man ofta prata om att man ska följa god redovisningssed, vilket enkelt kan beskrivas som att man följer aktuella redovisningslagar och allmän praxis kring bokföring. Bland annat innebär det att man, som vi på Ekonomibolaget, följer Rex från SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Rex betonar att redovisningskonsulten ska jobba för att skapa kvalitet och arbeta proaktivt, ta initiativ till förbättringar och föreslå ekonomiska åtgärder som får företaget att utvecklas och växa. Att hjälpa er verksamhet att växa och utvecklas är precis vad vi på Ekonomibolaget strävar efter.

Med en ordentlig bokföring, där alla verksamhetens ekonomiska händelser bokförs på ett systematiskt sätt, har du alltid en aktuell bild över hur företagets ekonomi ser ut och ger dig på så sätt en bra grund för att kunna styra verksamheten i rätt riktning för att nå era mål.

 

Moms, skatt och arbetsgivaravgifter

När du säljer en vara eller tjänst lägger du till moms på priset, vilket kallas utgående moms. När du köper en vara eller tjänst har det säljande företaget lagt på moms på samma sätt, vilket för din del blir ingående moms. Utgående moms bokförs som en skuld på ett skuldkonto och ingående moms bokförs också på ett skuldkonto, fast som en fordran. Den här momsen redovisas sedan på en skattedeklaration till Skatteverket med jämna mellanrum – hur ofta det ska göras beror på företagets omsättning:

  • Omsätter företaget mer än 40 miljoner kronor ska momsen redovisas varje månad
  • Omsätter företaget 1-40 miljoner kan man välja mellan att redovisa den varje månad eller en gång i kvartalet
  • Omsätter företaget mindre än 1 miljon kan man även välja att redovisa momsen en gång per år

Har du anställda i företaget? Då ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket och redovisa arbetsgivaravgifter och preliminärskatter i en skattedeklaration. Till skillnad från momsen ska denna deklaration skickas in varje månad, oavsett storlek på företaget. Preliminärskatten och arbetsgivaravgifterna redovisas alltid månaden efter utbetalningsmånaden.

 

Tycker du att bokföring, skatter och moms låter krångligt, eller känner du att du helt enkelt inte har tid att sköta bokföringen själv och hellre tar hjälp av proffs? Hör av dig till oss – vi kan hjälpa er med allt som rör bokföring och redovisning, skatter, moms, avgifter och löner.

Genom att anlita oss som er redovisningsbyrå garanterar du att bokföringen alltid är i ordning och att era ekonomiska underlag alltid är uppdaterade och finns nära till hands.