Representationsregler

Representation är vanligt förekommande i många företag och är ett samlingsbegrepp för olika aktiviteter, till exempel kundvård och personalvård, som görs för att på olika sätt främja företaget. Ett grundkrav för att man ska kunna dra av en kostnad är att representationen har ett direkt samband med den verksamhet företaget bedriver. Men vilken typ av representation är avdragsgill och inte? Här går vi igenom för vad som gäller för representation.

 

Måltidsrepresentation

Måltider som lunch och middag har länge varit en vanlig form av representation. Men sedan 1 januari 2017 gäller inte längre avdragsätten på den här typen av representation – avdraget på 90 kronor per person för representationsmåltider gäller alltså inte längre.

Däremot får momsen lyftas på kostnader upp till 300 kronor plus moms per person vid måltidsrepresentation, både vid intern och extern representation. Om kostnaden per person överstiger 300 kronor plus moms kan man antingen beräkna den avdragsgilla momsdelen, eller dra av schablonbelopp. Om alkohol ingått i priset är schablonsumman 46 kronor per person, i övriga fall är det 36 kronor – det vill säga 12% av 300 kronor.

När man ska beräkna hur stort avdrag som kan göras delas totalkostnaden med antalet personer som var med vid representationsmåltiden för att få fram snittet – om någon har ätit för 400 kronor och någon annan för 200 kronor spelar det med andra ord ingen roll: I det fallet skulle båda personerna ha avdragsgill moms på 300 kronor.

I totalkostnaden ingår aldrig dricks, som inte är en avdragsill kostnad.

Exempel: Beräkna momsavdrag vid representation för 3 personer

Totalkostnad: 1758 kronor inklusive moms, varav mat 900 + 108 kronor moms (12%) och vin 600 + 150 kronor moms (25%)
Av den totala kostnaden utgör mat 60% (900/1500) och dryck 40% (600/1500). I det här fallet får företaget göra avdrag på belopp upp till 3 personer á 300 kronor = 900 kronor.
Avdragsgillt belopp: Av de 900 kronorna utgör mat 60% (540 kronor) och dryck 40% (360 kronor). På mat är momsen 12% och på drycken 25%.
12% x 540 kronor = 64,80 kronor. 25% x 360 kronor = 90 kronor. 90 + 64,80 = 154,80 kronor.

I det här exemplet skulle företaget få dra av 154,80 kronor i moms. Eftersom totalbeloppet uppgick till mer än 300 kronor per person kan de välja att dra schablonbeloppet på 46 kronor per person, vilket skulle bli 138 kronor.

Enklare förtäring

Utgifter för förtäring och förfriskningar av enklare slag och mindre värde kan vara avdragsgilla på belopp upp till 60 kronor plus moms per person och tillfälle. Det här gäller sådant som motsvarar den förtäring en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefritt och kan exempelvis vara en enklare smörgås med alkoholfri dryck – öl, vin och sprit räknas inte in som enklare förtäring.

Samma belopp gäller även som avdragsgillt för förtäringskostnader vid exempelvis visningar.

 

Avdrag för kringkostnader och gåvor

Vid en personalfest kan kringkostnader som underhållning eller hyra av lokal vara avdragsgilla på belopp upp till 180 kronor plus moms per person och tillfälle. Här gäller dock kostnader för som mest två personalfester per år för att de ska kunna vara avdragsgilla enligt Skatteverket.

180 kronor plus moms per person gäller även som avdragsgillt belopp på kostnader för exempelvis teater- eller idrottsbiljetter – både för intern och extern representation.
Vid representationsgåvor får man som mest dra av 180 kronor plus moms. Samma belopp gäller vid reklamgåvor.

 

Förmånsbeskattning

Anställda ska inte förmånsbeskattas för måltider eller kringaktiviteter vid intern och extern representation, oavsett om ni som företag får göra avdrag för kostnaden eller inte.