Hyr en ekonomichef

I takt med att ditt företag växer brukar också behovet av hjälp och rådgivning kring och styrning av ekonomin öka. Som kund hos oss på Ekonomibolaget får du automatiskt tillgång till hela vår samlade kompetens bland våra konsulter. Istället för att anställa en ekonomichef när verksamheten undan för undan blir större – vänd dig till oss, så hjälper vi dig att fylla den rollen!

I små och medelstora företag finns inte alltid behovet av att ha en fastanställd ekonomichef. I många fall är det mer lönsamt att hyra en ekonomichef eller controller av oss, som bara jobbar när ni har behovet av det – på så sätt frigör ni tid och ekonomi till annat i verksamheten.

Flera av våra auktoriserade konsulter har lång erfarenhet från arbete som ekonomichefer, controllers och CFO:s. Anlitar du oss som redovisningsbyrå får automatiskt tillgång till betydligt mer kompetens än vad som en vanlig redovisningskonsult kan erbjuda: Här får du med andra ord möjligheten att hyra in kompetensen hos en ekonomichef efter de behov och önskemål som ditt företag har.

Våra ekonomichefer kan ni anlita för kortare uppdrag eller längre perioder, vid övergångsperioder eller när ni behöver stöttning i specifika projekt. Våra konsulter är flexibla och vana vid att arbeta i olika miljöer och branscher.